Vanliga blodprover

Hos oss på SweClinic kan du ta alla typer av olika blodprover. Ett blodprov är en av den vanligaste undersökningen du kan göra. Det kan vara en del av en hälsokontroll men också ett sätt att följa upp en behandling. För rådgivning och mer information får du gärna kontakta oss på SweClinic så hjälper vi dig.

 

CRP

CRP är ett protein i blodet som kan användas för att undersöka om du har en infektion eller en inflammation i kroppen. Ett CRP-prov kan också visa om du har fått en komplikation efter en operation.

Ett CRP-prov tas om läkaren misstänker att du har en infektion eller inflammation i kroppen.

Du får ofta lämna ett prov om läkaren misstänker att du har en allvarlig sjukdom som kan vara orsakad av bakterier som till exempel lunginflammation.

CRP-värdet kan också mätas för att kontrollera om du har en sjukdom som orsakar en mer kronisk inflammation i kroppen. Det gäller till exempel vid vissa sjukdomar i lederna och tarmarna. CRP-värdet ökar när sjukdomen är i en aktiv fas.

Provet kan även tas efter en operation för att kontrollera att det inte finns tecken på någon komplikation, till exempel en infektion eller en inflammation.

När får jag lämna ett prov för CRP?

 

Hemoglobin

Att göra en kontroll av hemoglobinet, det så kallade blodvärdet, är väldigt vanligt. Blodprovet tas ofta med ett stick i fingret men det kan också tas med ett stick i armen. Provsvaret visar om du har blodbrist.

När får jag lämna ett prov för hemoglobin i blod?

Ett hemoglobinprov, ofta kallat Hb eller blodvärdet, är en vanlig undersökning som kan göras på nästan alla mottagningar genom ett blodprov. I många fall får du lämna ett Hb-prov som ett rutinprov, oavsett vilka besvär du har. Brist på hemoglobin kallas för lågt blodvärde eller blodbrist i vardagligt tal.

Kontroll av blodvärdet ingår ofta när din behandling av andra sjukdomar ska följas upp. Blodbrist kan göra att sjukdomar som hjärtsvikt och kärlkramp försämras.

 

Hjärta & Kärl 

I många fall är samhällssjukdomar resultatet av vårt sätt att leva. Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som, om de upptäcks i ett tidigt skede, kan förebyggas och undvika de allvarligaste konsekvenserna. Att spåra och övervaka ditt blodsocker och blodfetter är enkla men effektiva sätt att se om du är på väg att utveckla sjukdomen innan du har symtom.

​När  väl symtom uppträder är sjukdomen ofta redan i ett  framskridet stadium och mycket svårare att kontrollera än om man gjorde kontrollerat sig i ett tidigare skede. Därför är tidig upptäckt av  negativa trender av största vikt för dem som vill minska sin risk att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar.

Pris: 549 :- 

Hälsopunkter  

  • ApoA (Apolipoprotein A1)

  • ApoB (Apolipoprotein B1)

  • Triglycerider

  • LDL 

  • HDL 

  • Kolestrol

 

Njurfunktion

Blodprov som visar halten kreatinin i blodet är ett av de vanligaste blodproven. Provet tas för att läkaren ska få en uppfattning om hur dina njurar fungerar. Kreatininprov kan tas i samband med en undersökning men det kan också tas inför en behandling med vissa typer av läkemedel.

När får jag lämna ett prov för kreatinin?

Ett kreatininprov ingår bland de prov som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar och hälsokontroller. Provet tas för att få en uppfattning om njurarnas funktion. Det kan göras i samband med utredningar av olika sjukdomar eller inför vissa undersökningar. Många läkemedel lämnar kroppen via njurarna. Då kan det vara viktigt att bedöma njurarnas funktion innan behandlingen startar, så att inte sådana läkemedel ansamlas i kroppen. Det finns också läkemedel som påverkar njurarna. Det gäller till exempel vissa läkemedel som används för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Om du får en sådan behandling kan det vara viktigt att mäta kreatininvärdet vid flera tillfällen.

 

Natrium

Natrium är ett mineralämne som är viktig för kroppens balans mellan salt och vätska. Du kan få ta provet om läkaren misstänker att du har en hjärtsjukdom, en sjukdom i njurarna eller om du är uttorkad.

När får jag lämna ett prov för natrium?

Du får ofta lämna ett natriumprov om läkaren misstänker att balansen mellan salt och vätska har ändrats i din kropp. På sjukhus är det ett vanligt prov som kan tas vid många typer av sjukdomar. På vårdcentral tas provet numera inte så ofta och i så fall främst om läkaren misstänker att du har en hjärtsjukdom eller en sjukdom i njurarna.

En annan anledning till att kontrollera hur mycket natriumjoner du har i blodet är om läkaren misstänker att du är uttorkad. Det kan du bli om du till exempel har haft en svår magsjuka med häftiga kräkningar och diarréer. Du kan också bli uttorkad om du har svettats kraftigt på grund av fysisk ansträngning som till exempel ett maratonlopp. Du kan också behöva lämna natriumprov regelbundet om du använder vissa läkemedel som till exempel vätskedrivande läkemedel. Ofta mäts natrium samtidigt som du tar andra prover som kreatinin- och kaliumprov

 

TSH

Ibland kan du behöva lämna ett blodprov som visar halten TSH i blodet. Det finns flera olika anledningar till att du får lämna provet. Den vanligaste anledningen är för att kontrollera om du har en sjukdom i sköldkörteln. Provet kan också tas för att kontrollera att din behandling fungerar bra om du har en sjukdom i sköldkörteln.

När behöver jag lämna ett blodprov för TSH?

Ett TSH-prov är ett prov som tas för att undersöka om sköldkörteln fungerar som den ska.

Blodprovet kan tas i samband med att du undersöks för att du känner dig trött, frusen och nedstämd. Det kan också tas om du känner dig darrig, har hjärtklappning, svettningar och har gått ner i vikt. Sådana symtom kan bero på många olika saker. Genom att ta ett TSH-prov kan läkaren avgöra om symtomen kan bero på en störning av sköldkörtelns funktion.

Du som behandlas för en sjukdom i sköldkörteln eller tar läkemedel med sköldkörtelhormon får ta provet regelbundet för att kontrollera om din behandling fungerar bra. Vissa andra läkemedel kan påverka sköldkörteln. Om du tar läkemedel som till exempel innehåller litium eller amiodaron, bör du också kontrollera TSH-halten regelbundet.

 

PSA

Blodprovet PSA mäter värdet av ett ämne som kommer från prostatan. Värdet stiger vid olika sjukdomar i prostata. Ett PSA-värde över en viss nivå bör utredas för att ta reda på om orsaken är prostatacancer, eller en godartad prostatasjukdom.

När får jag lämna ett blodprov för PSA?

Ett blodprov för PSA kan tas av olika anledningar:

  • Läkaren har upptäckt en förändring i prostatan som behöver utredas.

  • Du har prostatacancer. Då kan PSA-prov visa hur behandlingen påverkar sjukdomen.

  • Du har haft prostatacancer. Då kan PSA-provet visa om sjukdomen är på väg tillbaka.

  • Du vill ta reda på om du har prostatacancer, även om du inte har några symtom eller någon känd förändring i prostatan.

Före 50 års ålder är prostatacancer sällsynt. Efter 75 års ålder är det ovanligt att en liten prostatacancer som upptäcks med enbart PSA-prov hinner bli allvarlig.

Det är därför som du kan fundera på att lämna PSA-prov om du är mellan 50 år och omkring 75 år, även om du inte har några symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.  

Du har en ärftligt ökad risk för prostatacancer om du har två eller fler genetiska släktingar som har haft sjukdomen. Personer med ärftlig prostatacancer kan insjukna i yngre ålder än andra. Här kan du läsa mer om ärftlig ökad risk för cancer.

 

P-Glukos - blodsocker

Att mäta glukoshalten i blodet är vanligt. Det görs framför allt för att undersöka om du har diabetes. Provet tas oftast med ett stick i fingret. Personer med diabetes som har en blodsockermätare kan ofta ta provet själv.

När får jag lämna ett prov för P-Glukos?

Ett glukosprov ingår bland de prover som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar och hälsokontroller. Det görs framför allt för att se om du har diabetes. I vanligt tal säger man ofta att man kontrollerar blodsockret. Personer med diabetes brukar själva mäta P-Glukos regelbundet särskilt om de har typ 1-diabetes. Vid välinställd typ 2-diabetes kan mätningarna göras mer sällan.

 

Var kommer vår information ifrån?

Vårdguiden

Vi på SweClinic använder 1177.se för att hämta information när gäller frågor som rör vård, hälsa och sjukdom. 1177s information är faktagranskat i flera led och produceras i samarbete med sakkunniga som är verksamma ute i vården. Tillsammans med våra egna läkare och sjuksköterskor anser vi att det är det bästa tillvägagångssättet för att ge våra kunder den bästa och mest pålitliga informationen.

 

iStock-1264588419 [Konvert].jpg4.jpg
Logo Editable SOurce File.ai_pampas.jpg