Logo Editable SOurce File.ai_pampas.jpg

Standard sjuksköterska

L

Allt som ingår 

En hälsokontroll standard sjuksköterska går igenom din hälsa på en grundlig nivå. Vi undersöker 21 hälsopunkter. Nedan kan du läsa mer om varje punkt.

Grundläggande

Information

Oavsett vilket paket du väljer så ingår alltid de grundläggande hälsopunkterna.

Midjemått

Vikt

Längd

Syn

Vaxkontroll

BMI

Uppgradera till paket Standard läkare eller läkare plus.

Att mäta sitt midjemått är ett bra och enkelt komplement till BMI.

Vi hjälper dig med att ta reda på vad du väger och ger dig rådgivning. 

Vi mäter din längd.

Vi utför en synkontroll för att mäta din syn på både höger och vänster öga.

Symtom på en vaxpropp i örat kan vara försämrad hörsel, obehaglig lockkänsla eller att det kliar och gör ont i hörselgången.

BMI är ett mått på förhållandet mellan längden och vikten. Det används för att definiera fetma och övervikt. BMI står för body mass index.

Lungfunktionsstest

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary är ett screeninginstrument för patienter där anamnes eller luftvägssymtom kan tala för KOL. 

Kontroll av din blodstatus

Blodtryck

Att ha ett för högt blodtryck kan leda till allvarliga tillstånd och sjukdomar. Detta kan vara allt från hjärtsvikt och hjärtinfarkt till förmaksflimmer och stroke. Om blodet inte pumpas ut i kroppen får inte alla delar och organ det syre, näring, hormoner och signalsubstanser som den behöver för att fungera. 

Uppgradera till paket Standard läkare eller läkare plus.

MCV

När vi gör en kontroll på Erytrocyter Medelcellvolym (MCV) menar vi att vi mäter den genomsnittliga röda blodcellsvolymen. MCV är en av de olika testerna man gör för att kunna få en blodstatus. 

Blodsocker (Glukos)

Att mäta glukoshalten i blodet är inget ovanligt. Det gör man framför allt för att undersöka om du har diabetes. Detta prov brukar tas med ett stick i fingret. 

Blodvärde (Hb)

Att kontrollera blodvärdet innebär att man kontrollerar hemoglobinet i kroppen, detta för att se om man har blodbrist. Provet tas ofta med ett stick i fingret men det kan också tas med ett stick i armen. 

Kontroll av syrehalt i blodet

Vi mäter hur mycket syre som finns i ditt blod med en pulsoximeter. Detta för att  att undersöka hur andningen och blodcirkulationen fungerar. 

 
Doctor's Visit
Checking Weight
 

Kontroll av hjärta & kärl

Totalkolesterol

 Ett för högt blodtryck är aldrig något bra. Detta kan bli orsaken till allvarliga sjukdomar och tillstånd.

Kroppens olika delar och organ behöver syre, hormoner, näring och signalsubstanser som blodet tillför. När blodet inte pumpas ut i kroppen som det ska, får kroppen därför inte  det den behöver för att fungera.  

Exempel på konsekvenser: 

- Hjärtsvikt

- Hjärtinfarkt 

- Förmaksflimmer 

- Stroke 

HDL

HDL består mest utav protein och en liten mängd kolesterol. HDL brukar kallas för det goda kolesterolet då det hjälper till att förbränna allt överskott av kolesterol. 

För höga nivåer av kolesterol kan leda till åderförkalkning och hjärtsjukdomar.

LDL

 LDL-kolesterol kan även kallas för det ”dåligt kolesterol” eftersom en förhöjd nivå av LDL i blodet kan innebära ökad risk för att utveckla hjärt och kärlsjukdomar.

Genom en mätning av hur mycket LDL och HDL som finns i blodet kan man se vilket förhållande det finns mellan kroppens förbränning och inlagring av fett

 

Diabetes

Information

Diabetes typ 2 innebär att insulinproduktionen inte längre kan tillgodose kroppens behov.

Detta gör att sockret stannar kvar i blodet, vilket i sin tur gör att blodsockernivåerna blir högre. 

Ett annat problem är att kroppens celler blir mindre känsliga för hormonet insulin, vilket kallas insulinresistens

Glukos

En bra nivå av glukos i vårt blod är viktigt då detta är kroppens cellers primära energikälla. Glukos är också hjärnans och nervsystemets enda energikälla.

Man Doing Blood Test
Enjoying Nature

Uppgradera till paket Standard läkare eller läkare plus.

HbA1c

HbA1c, även kallad Hemoglobin A1c, utvärderar den genomsnittliga mängden glukos i blodet under de senaste månaderna.

Hemoglobin är ett protein som transporterar syre och finns inuti de röda blodkropparna. Det finns olika typer av hemoglobin i kroppen. Det vanligaste är hemoglobin A som också utgör ungefär 95-98% av allt hemoglobin. Glukos cirkulerar även i blodet och när detta binder sig med hemoglobin A bildas

HbA1c.

 

Uppgradera till paket Standard läkare eller läkare plus.

Kontroll av njure

Information

Njurarna har en del funktioner. Bland annat filtrerar dem kroppens blod. Det kan finnas många orsaker till besvär och sjukdomar som kopplas till njurarna, varav en del kan vara ärftligt. Exempel på detta kan vara diabetes och övervikt. Om du är rökare kan detta även vara en orsak till njurbesvär. 

Kalium

En mätning av kaliumhalten i blodet är mycket vanligt och görs ofta i hälsokontroller eller om läkaren misstänker att du har problem med njurarna. Detta kontrolleras även regelbundet om du använder vissa läkemedel. Framför allt gäller det läkemedel som används vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck. En del sådana läkemedel kan sänka halten av kalium i blodet, medan andra kan höja den.

Kreatinin

Kreatinin bildas när kroppen bryter ner kreatinfosfat. Det är musklernas energireserv. Hur mycket kreatinin som bildas i kroppen beror på hur stor muskelmassa du har. Om du har ätit mycket kött, särskilt kokt kött, kan det göra att kreatininvärdet tillfälligt ökar.

Kroppen gör sig av med kreatinin genom njurarna. Liksom många andra ämnen filtreras kreatinin ut i urinen. Det har gjort att kreatininvärdet i blodet har använts som en markör för njurarnas funktion.

 

Kontroll av lever

Uppgradera till paket Standard läkare eller läkare plus.

Information

Levern är kroppens näst största organ och producerar flera viktiga proteiner. En eller olika levertester kan ge dig en indikation på hur din lever mår. 

ALAT

Med ett ALAT- test kan man undersöka leverns tillstånd och identifiera leversjukdomar. Cirros och hepatit är exempel på detta. 

GGT

Detta enzym hittar man först och främst i leverceller och spelar en stor roll i avgiftningen av droger och alkohol i levern.

Några symptom på leverskador inkluderar gulsot, illamående, kräkningar, buksmärta, klåda  och trötthet.

ALP

Detta är ett enzym som finns i hela kroppen men allra mest i lever och skelett.

Ett förhöjt ALP-värde förekommer i många olika sjukdomar och tillstånd. Vanliga besvär är:

 - Gallvägshinder

- Infektioner i levern

- Fettlever

- Reumatisk sjukdom

- Diabetes 

- Glutenintolerans. 

 

Uppgradera till paket Standard läkare plus.

Kontroll av sköldkörtel

Information

Sköldkörteln avgör tempot på ämnesomsättningen i kroppen, och därför är det viktigt att den fungerar. Symptom vid underfunktion eller överproduktion i sköldkörteln kan vara trötthet, frusenhet, stresskänsla, svettningar och viktuppgång.

TSH

Ett TSH-prov är ett prov som tas för att undersöka om sköldkörteln fungerar som den ska.

Blodprovet kan tas i samband med att du undersöks för att du känner dig trött, frusen och nedstämd. Det kan också tas om du känner dig darrig, har hjärtklappning, svettningar och har gått ner i vikt. Sådana symtom kan bero på många olika saker. Genom att ta ett TSH-prov kan läkaren avgöra om symtomen kan bero på en störning av sköldkörtelns funktion.

T4

T4 påverkar ämnesomsättningen i kroppen och tas av samma anledning som ett TSH prov. 

Blodprovet kan tas i samband med att du undersöks för att du känner dig trött, frusen och nedstämd. Det kan också tas om du känner dig darrig, har hjärtklappning, svettningar och har gått ner i vikt. Sådana symtom kan bero på många olika saker. 

 

Uppgradera till paket Standard läkare plus.

Kontroll av vitaminer & mineraler

Information

Ämnen som behövs för att man ska undvika bristsjukdomar är vitaminer och mineraler. Vid vissa typer av vitamin- och/eller mineralbrister, såsom järnbrist, kan trötthet och energilöshet vara vanliga symptomer 

Vitamin B12

Vitamin B12 behövs för att kroppen ska kunna bilda röda blodkroppar. Om du har för lite B12 kan du få blodbrist. B12 tillverkas inte i kroppen utan du får i dig det genom maten. B12 finns i mat från djurriket, främst i kött och mejeriprodukter.

Vitamin D

Vitamin D bidrar till immunförsvarets normala funktion, normal benstomme och till normala kalciumnivåer i blodet.  

D-vitaminbrist kan leda till kalcium och fosforbrist. Detta i sin tur kan leda till exempelvis muskelsvaghet, stelhet, trötthet och nedstämdhet. I värre fall kan D-vitaminbrist försvaga skelettet. 

Magnesium

Magnesium är en mineral som är viktig för ett flertalet funktioner i kroppen. Magnesium är viktigt för normal nerv- och muskelfunktion och för att generna skall kunna bildas på rätt sätt.

 

Magnesium produceras inte av kroppen själv utan det tas in via din kost.

 

60% av allt magnesium i vår kropp finns i skelettet, 39% i våra celler, varav hälften av detta i våra muskelceller och 1% utanför cellerna som t.ex. i blodet där det kan mätas via blodprov.

About Me

Healthy assortment of yellow foods
Pills on Spoons
 

Uppgradera till paket Standard läkare eller läkare plus.

Kontroll av prostata (PSA)

Information

PSA

Ett prostataspecifikt antigen-test (PSA) mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. PSA släpps in i en mans blod genom hans prostatakörtel. Friska män har låga mängder av PSA i blodet. Mängden PSA i blodet ökar normalt när en mans prostata förstoras med åldern. PSA kan öka på grund av inflammation i prostatakörteln (prostatit) eller prostatacancer. En skada, undersökning av ändtarmen eller sexuell aktivitet (utlösning) kan också kortsiktigt höja PSA-nivån.

Att hitta prostatacancer tidigt och behandla det kan förhindra vissa hälsoproblem och minska risken för att dö i cancer. Men vissa behandlingar för prostatacancer kan orsaka andra problem, såsom att inte kunna styra urinering (inkontinens) eller erektionsproblem (erektil dysfunktion). Vissa män kan välja att inte utföra ett PSA-test eller behandla prostatacancer om det visar sig att de skulle ha sjukdomen. En äldre man som inte har några besvärande symtom på prostatacancer kan exempelvis välja att inte behandla cancern.

Vi erbjuder ett PSA test för män vid förfrågan. Meddela i receptionen att du önskar att lägga till denna tjänst. 

Ingår i paketet Standard läkare & Standard läkare plus utan kostnad.

 
 

Kontroll av EKG

Uppgradera till paket Standard läkare eller läkare plus.

Information

Vi erbjuder en EKG 

undersökning i paketen Standard läkare & Standard läkare plus utan kostnad.

 

EKG

EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Du kan behöva bli undersökt med EKG för att upptäcka hjärtsjukdomar eller störningar i hjärtats rytm. Ett EKG ingår ofta i vanliga hälsoundersökningar.